วันอังคาร ที่ 28 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

แม่สายเข้ม มาตรการค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก (Active Case Finding)

แม่สายเข้ม มาตรการค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก (Active Case Finding)

////////////////////////////////////////////////
เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอแม่สาย นายนรุตม์ชัย แก้วสอน หัวหน้าสาธารณสุขอำเภอแม่สาย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สาย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในเขตพื้นที่ อ.แม่สาย – เทศบาลแม่สาย – และ อสม. ทีมตำบลสมาร์ททีม อ.แม่สาย ได้ให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 แก่กลุ่มเสี่ยง กลุ่มสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ใน อ.แม่สาย ที่มียอดสะสม 121 ราย กำลังรักษา 69 ราย รักษาหายแล้ว 52 ราย

โดยศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอแม่สายได้ดำเนินการตามมาตรการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก (Active Case Finding) ในวันที่ 1-2 พ.ค.64 ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโควิด-19ใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งจะให้บริการจำนวนวันละ 350 ราย

//////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ //////// รายงาน /////////////

%d bloggers like this: