วันอังคาร ที่ 28 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

อ.พบพระ อบต.ช่องแคบ นำรถน้ำทำความสะอาดบ้านเรือน ที่ถูก น้ำป่าไหลหลากดินโคลน เข้าบ้าน

อ.พบพระ อบต.ช่องแคบ นำรถน้ำทำความสะอาดบ้านเรือน ที่ถูก น้ำป่าไหลหลากดินโคลน เข้าบ้าน

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
เวลา 0 8.30 น
นายสมพงษ์ ศรีบัวชช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ ได้สั่งการและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ โดยกองช่าง สำรวจความเสียหาย กรณีเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากพัด
ดินโคลนเข้า บ้านเรือนพี่น้องประชาชน

โดยวันนี้เจ้าหน้าบรรเทาสาธารณภับอบต.ช่องแคบ ได้ทำ ความสะอาดบ้านเรือน ของพี่น้องประชาชนที่ได้ผลกระทบ จากวาตภัยน้ำไหลหลาก เมื่อช่วงเย็นวันที่30เมษายน2564 บ้านเสรีราษฎร์ หมู่ที่ 6 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ชวลิต วิกุลขัยกิจ/รายงาน

%d bloggers like this: