หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ติดตามความคืบหน้า !! สร้างใหม่ให้กับหญิงชรา 93 ปี

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ติดตามความคืบหน้า !! สร้างใหม่ให้กับหญิงชรา 93 ปี

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ติดตามความคืบหน้า !! สร้างบ้านใหม่ให้กับหญิงชรา 93 ปี

หลังจากที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 312 กองกำลังผาเมือง อาสาสมัครกิจการพลเรือนตำบลงอบ ผู้ใหญ่บ้านศาลา หมู่ 1 พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับ นางสมศรี ท้าวบาง อายุ 93 ปี ซึ่งเป็นประชาชนผู้ยากไร้ ณ หมู่ 1 บ้านงอบศาลา ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง พร้อมกันนี้ หน่วยได้จัดชุดหมอเดินเท้าเข้าตรวจสุขภาพ และแนะนำการป้องกันตนเองตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมมอบหน้ากากอนามัย, สเปรย์ล้างมือ และมอบเครื่องอุปโภค/บริโภคให้กับ นางสมศรี ท้าวบาง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.กรมทหารพรานที่33, กองทัพภาคที่3

%d bloggers like this: