(คลิป) กองทัพบกส่งป่วยฉุกเฉินโดยอากาศยาน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยาน ฮ.ท. 212  ร่วมทีมแพทย์ฉุกเฉิน รพ.ศรีสังวาลย์ ทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

(คลิป) กองทัพบกส่งป่วยฉุกเฉินโดยอากาศยาน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยาน ฮ.ท. 212  ร่วมทีมแพทย์ฉุกเฉิน รพ.ศรีสังวาลย์ ทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

กองทัพบกส่งป่วยฉุกเฉินโดยอากาศยาน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยาน ฮ.ท. 212 ร่วมทีมแพทย์ฉุกเฉิน รพ.ศรีสังวาลย์ ทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.02 น. กองทัพบก โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้รับการร้องขอการส่งป่วยทางอากาศยาน โดยร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้สั่งการให้ พันเอก สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยานสนับสนุนการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน จึงมอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการบิน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยาน ฮ.ท. 212 จำนวน 1 เครื่อง ร่วมกับ ทีมแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เพื่อทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย คือ นางส้ม ไม่มีชื่อสกุล อายุ 62 ปี ไม่ทราบที่อยู่ ซึ่งมีอาการหมดสติ ปลุกไม่ตื่น เนื่องจากล้มศีรษะกระแทกพื้น อากาศยานได้ทำการยกตัวจาก สนาม ฮ. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรับผู้ป่วย ณ สนาม ฮ. ชั่วคราว ค่ายเทพสิงห์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปส่งยังสนาม ฮ. ชั่วคราว โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ฯ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าว กองทัพบก ได้ทำข้อตกลงของกองทัพบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ MOU ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ทั้งนี้เพราะการส่งผู้ป่วยเจ็บ ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของกองทัพบก สามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว เป็นการช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชน และที่สำคัญ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชน ในทุกโอกาส และมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: