โรงพยาบาลลานนา รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ 100 % สร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ

โรงพยาบาลลานนา รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ 100 % สร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ

โรงพยาบาลลานนา รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ 100 % สร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลลานนา นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา นำทีมบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงาน รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 2 จำนวน 240 คน ซึ่งได้รับการจัดสรร ตามแผนการจัดสรรวัคซีนของรัฐบาล โดยรอบนี้เป็นวัคซีน COVID 19 ของบริษัท Sinovac การฉีดครั้งนี้เป็นไปตามแผน ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรค ลดความรุนแรงของโรค และสร้างความเชื่อมั่นถึงความปลอดภัยในการรับวัคซีนโควิด 19 และให้ประชาชนเตรียมความพร้อมก่อนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อลดอัตราการป่วย อัตราการเสียชีวิต และช่วยให้เศรษฐกิจ และสังคมกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว

โดย นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา เปิดเผยถึงการดำเนินงาน ในการรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19 ว่า “โรงพยาบาลลานนา มีความตั้งใจที่จะดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ให้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกคน100% โดยจะมีการแจกป้ายห้อยเข็มกลัด “ฉีดแล้ว .. วัคซีนCovid-19” ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นหมอหรือพยาบาล หากได้รับการฉีดป้องกันโรคโควิด 2 เข็ม ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้รับเข็มกลัดติดป้ายชื่อนี้ เป็นสัญลักษณ์ที่หน้าอก เพื่อแสดงว่าได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว การที่เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19ครบ ก็เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคโควิด-19 และลดการแพร่เชื้อ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญของประเทศ ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้ามารับบริการ ในการเข้ามาในโรงพยาบาลลานนาต่อไป

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่า การฉีดวัคซีนโควิด-19 จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย ป้องกันโรคและลดอาการป่วยรุนแรง การเสียชีวิต .. แต่ยังมีโอกาสที่ติดเชื้อได้ โรงพยาบาลลานนา ขอเน้นย้ำให้ผู้ที่รับวัคซีนโควิด-19 แล้ว ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19 กันอย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง และการล้างมือบ่อยๆ.

#เจ้าหน้าที่ปลอดภัย #ผู้ป่วยปลอดภัย #ร่วมใจกันฉีดวัคซีน #เพื่อเชียงใหม่ปลอดภัยไร้โควิด19 #วัคซีนโควิด19 #ฉีดวัคซีนมั่นใจ #โรงพยาบาลลานนา

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr. พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

%d bloggers like this: