(มีคลิป) “กองทัพบกห่วงใยประชาชน ปลอดภัยจากโควิด พิชิตโรคร้ายไปด้วยกัน” มณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วยชุดหมอเดินเท้าจาก รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วย นำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือพระราชทาน จำนวน 200 ชุด ไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(มีคลิป) “กองทัพบกห่วงใยประชาชน ปลอดภัยจากโควิด พิชิตโรคร้ายไปด้วยกัน” มณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วยชุดหมอเดินเท้าจาก รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วย นำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือพระราชทาน จำนวน 200 ชุด ไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

“กองทัพบกห่วงใยประชาชน ปลอดภัยจากโควิด พิชิตโรคร้ายไปด้วยกัน” มณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วยชุดหมอเดินเท้าจาก รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วย นำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือพระราชทาน จำนวน 200 ชุด ไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น. พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 จัดกำลังพลของหน่วย นำโดย พันเอก กวิน ยาวิชัย รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วยชุดหมอเดินเท้าจาก โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วย นำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือพระราชทาน จำนวน 200 ชุด ไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเดินทางมาจับจ่ายหาซื้อสิ่งของบริเวณตลาดพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมใจป้องกันการแพร่ระบาด การ์ดไม่ตก ปลอดภัยจากโควิด พิชิตชัยชนะไปด้วยกัน ทั้งนี้การปฏิบัติดังกล่าว พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก ที่หน่วยทหารในพื้นที่ควรเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์วิกฤติห้วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ซึ่ง มณฑลทหารบกที่ 32 จะยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องด้วยความตระหนักว่าห้วงวิกฤติทหารย่อมไม่ทิ้งประชาชนและพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาส.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.มทบ.32

%d bloggers like this: