คุมเข้มป้องกันโควิด.19

คุมเข้มป้องกันโควิด.19

คุมเข้มป้องกันโควิด.19
– วันที่ 3 พ.ค. 64 เวลา 16.59 น. เป็นต้นไป ณ จุดตรวจ ฯ (หน้า ร.ร.บ้านป่าแดง) ควบคุมป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หมู่ที่ 5 ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
– นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ น.ส.ปภัสสิริย์ พิมพ์มะมุก ปลัดอำเภอเมื่อง ประจำตำบลป่าเลา ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ ฯ ได้กำชับ จนท.ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด ดังนี้

1.) ตรวจคัดกรองประชาชนทุกคนต้องลงทะเบียน การเดินทาง เข้า-ออก ในพื้นที่โดยเฉพาะ ม.5 รวมทั้ง ม.3, 4, 7, 11 และ 15
2.) หากพบบุคคลมีไข้สูงจากการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ให้งดการเดินทางเข้า-ออก นอกพื้นที่ ยกเว้น การไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา โดยเมื่อเดินทางกลับให้แสดงหลักฐานการเข้ารับการรักษาต่อ จนท.ประจำจุดตรวจ ฯ
3.) ควบคุมประชาชนที่จะออกนอกพื้นที่ งดการเดินทางออกนอกพื้นที่ ยกเว้น การประกอบอาชีพ และการแจ้งเหตุจำเป็นอื่นที่ไม่อาจเลี่ยงหรืองดการเดินทางได้
4.) ให้แจ้งเน้นย้ำประชาชนปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด
5.) ผญบ.ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมงานแต่งงาน ม.5 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ในวันอังคารที่ 4 พ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ลานวัดทุ่งแจ้ง (ตรงข้ามโรงเรียนบ้านป่าแดง)

%d bloggers like this: