วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยให้สาธารธะสุขจังหวัดร้อยเอ็ดนำมาให้บริการประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่่ยงทุกทุกอำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ด.

ร้อยเอ็ด/…
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยให้สาธารธะสุขจังหวัดร้อยเอ็ดนำมาให้บริการประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่่ยงทุกทุกอำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ด.

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 3 พ.ค.2564 บริเวณหน้าอาคารสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายเธียรชัย พุทธรังษี รองฯผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมนายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาลนายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดพร้อมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมพิธีรับพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยตรวจคัดกรองเชื้อ “โควิด-19”

นายปิติ ทั้งไพศาลนายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดร้อบเอ็ด เปิดเผยว่า รถตรวจเชื้อนี้มีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้ทีมงานแพทย์เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อได้รวดเร็วมากขึ้นปลอดภัยทั้งคนตรวจและบุคลากรทางการแพทย์ได้ผลรวดเร็ว เข้าไปได้ในทุกพื้นที่ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างหาที่สุดมิได้พระองค์ทรงห่วงใยไม่ทอดทิ้งประชาชน

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน

%d bloggers like this: