นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท.ปฏิบัติงาน และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมงานแต่งงานในพื้นที่ ม.5 (บ้านป่าแดง) ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท.ปฏิบัติงาน และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมงานแต่งงานในพื้นที่ ม.5 (บ้านป่าแดง) ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ตามคำสั่ง จว.พช. เป็น พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานณ วัดทุ่งแจ้ง (ตรงข้าม ร.ร.บ้านป่าแดง)
– โดยมี นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ปชส.จ.พช., สสอ.เมือง พช., จนท.กรมควบคุมโรค, จนท.สาธารณสุข, จนท.รพ.สต, ปลัดอำเภอประจำต.ป่าเลา, นายก อบต.ป่าเลา, จนท.อบต., ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, อสม. ให้การต้อนรับและเข้าร่วมปฏิบัติงานบูรณาการตามมาตรการสาธารณสุขในพื้นที่อย่างเข้มงวด

%d bloggers like this: