จังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ(AED)

จังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ(AED)

6 พ.ค. 64 เวลา 10.00 น. จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันในเบื้องต้น

สำหรับเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) นี้ เป็นเครื่องที่ใช้ง่าย ทุกคนสามารถใช้ได้ มีเสียงอธิบายเป็นภาษาไทย ถึงขั้นตอนวิธีการใช้เครื่อง

หากมีป่วยที่มีอาการเป็นลม และหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน สามารถนำเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติออกมาใช้ช่วยชีวิตในเบื้องต้น และแจ้งไปที่เบอร์สายด่วนโรงพยาบาล 1669 เพื่อนำรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมแพทย์ และพยาบาลช่วยเหลือต่อไป

ทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับมอบจากสภากาชาดไทย จำนวน 18 เครื่อง เพื่อนำไปติดตั้งในบริเวณหน่วยงานราชการที่มีประชาชนมาติดต่อราชการจำนวนมาก เช่น ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

%d bloggers like this: