มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีส่งมอบอาคารสำหรับจัดตั้งโรงพยาบาลสนามชั่วคราวหอประชุมรำไพพรรณีและสถานกักกันโรคท้องที่ เพื่อใช้เป็นสถานที่รักษาและเฝ้าสังเกตอาการรักษา และยับยั้งโควิด – 19

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีส่งมอบอาคารสำหรับจัดตั้งโรงพยาบาลสนามชั่วคราวหอประชุมรำไพพรรณีและสถานกักกันโรคท้องที่ เพื่อใช้เป็นสถานที่รักษาและเฝ้าสังเกตอาการรักษา และยับยั้งโควิด – 19 ในจังหวัดจันทบุรี

วันนี้ (17 พ.ค.64) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ นายก อบจ.จันทบุรี นายแพทย์สาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม จ.จันทบุรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 1 จันทบุรี ร่วมรับมอบ โรงพยาบาลสนามจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยและสถานกักกันโรคท้องที่ LQ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของมหาวิทยาลัยครั้งนี้ เป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในจังหวัดจันทบุรี เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี / ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่วิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรี ทางมหาวิทยาลัย ได้เปิดอาคารเพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วย และ พักรอดูอาการ ทั้งสิ้น 5 ตึกประกอบด้วย / อาคารหอประชุมรำไพพรรณีจัดทำเป็นโรงพยาบาลสนาม บรรจุผู้ป่วยได้ 90 เตียง / อาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมริมกรีน จัดทำเป็น Local Quarantine จำนวน 40 เตียง ใช้สำหรับกักตัวผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงที่เฝ้ารอสังเกตอาการ / อาคารองค์การนักศึกษา (อาคาร 20) ใช้สำหรับจัดเก็บวัสดุและสิ่งของรับบริจาคและเครื่องใช้ที่จำเป็นทางการแพทย์ / อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 3) ใช้สำหรับเป็นกองอำนวยการโรงพยาบาลสนาม และที่พักบุคลากรทางการแพทย์ และอาคารหอประชุมสิริรำไพพรรณใช้สำหรับเป็นสถานที่บริการฉีดวัคซีนให้กับบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ไม่มีบุคคลเข้าออกในบริเวณพื้นที่จัดตั้ง

ห่างไกลจากบุคคลและชุมชนและปรับการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ 100% กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน หรือ WORK FROM HOME ตามความเหมาะสม มีการปิดเส้นทางสัญจรภายในมหาวิทยาลัยบางส่วน บริเวณทางเข้าพื้นที่อาคารจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและพื้นที่กักกันตั้งแต่ต้นทาง และอนุญาตเฉพาะรถฉุกเฉินหรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าควบคุมพื้นที่และดำเนินการเช่นเดียวกับมาตรฐานโรงพยาบาลสนามทุกแห่งทั่วประเทศ จึงมั่นใจในความปลอดภัย โอกาสนี้ ภาครัฐ และเอกชนได้ร่วมสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีหลายรายการ อาทิ พ.ต.ท.ดร.ฐนภัทร กิตติวงศา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐ เขต 1 จันทบุรี มอบเตาไมโครเวฟ / เครือเซ็นทรัลกรุ๊ป และโรบินสันจันทบุรีมอบอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็นแก่บุคลากรทางการแพทย์ / ซั้งกรุ๊ปมอบตู้เย็นและโทรทัศน์แก่โรงพยาบาลสนาม / กลุ่มดรีมทีมประชาธิปัตย์จันทบุรีมอบเงินสด 100,000 บาท พร้อมยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเพื่อขอให้ทางกระทรวงสาธารณสุขจัดส่งวัคซีนเพิ่มเติมให้แก่จันทบุรีในการฉีดกลุ่มคลัสเตอร์พ่อค้าพลอย ทั้งนี้จะมีการย้ายผู้ป่วยที่เป็นคนไทยจากโรงพยาบาลสนามบ้านจันทเขลม เข้าพักรักษา รอดูอาการ ที่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีและหากไม่มีอาการแทรกซ้อนก็จะให้กลับบ้านเมื่อครบกำหนด
ขณะที่สถานการณ์โควิด -19 ของจังหวัดจันทบุรี วันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุกพบผู้ติดเชื้อลดลง เหลือ 6 ราย รวมสะสม 638 ราย กำลังรักษา 351 รักษาหายกลับบ้านแล้ว 287 ยอดเตียงที่รักษาผู้ป่วยยังว่างอยู่ 307 เตียง

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าวจ.จันทบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

%d bloggers like this: