วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมลูกจ้างที่ปฏิบัติราชการในศูนย์อำนวยความสะดวกฯ ในวันจันทร์ ร่วมใจกันทำกิจกรรม 5 ส.บริเวณรอยต่อระหว่างอาคารลูกเสือไทยและบริเวณบ้านพัก ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมลูกจ้างที่ปฏิบัติราชการในศูนย์อำนวยความสะดวกฯ ในวันจันทร์ ร่วมใจกันทำกิจกรรม 5 ส.บริเวณรอยต่อระหว่างอาคารลูกเสือไทยและบริเวณบ้านพัก ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยคณะลูกจ้างที่มาปฏิบัติราชการในวันจันทร์ ณ ศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ ได้ร่วมใจกันทำกิจกรรม 5 ส. ด้วยการเก็บ กวาดใบไม้ เศษไม้ ที่ร่วงหล่นในพื้นที่ระหว่างอาคารลูกเสือไทย และบ้านพักของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

การทำกิจกรรม 5 ส.ดังกล่าว เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากกิจกรรม 5 ส.ของคณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่พร้อมใจกันทำเป็นประจำต่อเนื่องมาหลายเดือน แต่เนื่องจากในช่วงเวลานี้ ทางราชการได้กำหนดให้มีผู้มาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานฯ น้อยลง จึงทำให้ไม่อาจทำกิจกรรม 5 ส.พร้อมกันได้ทุกกลุ่มงาน จึงได้มีการวางแผนการทำกิจกรรม 5 ส.เป็นรายวัน ตามจำนวนผู้มาทำหน้าที่ในศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ ซึ่งในวันต่อๆ ไป จะมีการทำกิจกรรม 5 ส.ทุกวัน ตามจำนวนคนที่มาปฏิบัติราชการในวันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ และจะเริ่มใหม่อีกครั้งในวันจันทร์ต่อไป หมุนเวียนตามลำดับ

%d bloggers like this: