กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ทำความสะอาดถนน

กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ทำความสะอาดถนน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 9:00 น. กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นำโดย ร้อยตรีเอกลักษณ์ ฤทธิ์บำรุง พร้อมด้วยทหารจำนวน 10 นายร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดการทำความสะอาดถนนและสนามออกกำลังกายบริเวณหน้า บขส . จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมถึงทางเท้าและถนนบริเวณรอบสระยาว เพื่อให้เกิดความสะอาดโดยมีรถน้ำของหน่วยกองพลทหารม้าที่ 1 และของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มาร่วมด้วยช่วยกันทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันโรค covid-19 เนื่องจากมีประชาชนใช้ถนนเส้นนี้สัญจรกันเป็นจำนวนมากจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นมา

%d bloggers like this: