วิทยาสารพัดช่างนครราชสีมา NMPC-ONE TEAM สร้างภูมิป้องกัน ฝึกอาชีพ การทำเจลแอลกอฮอล์

วิทยาสารพัดช่างนครราชสีมา NMPC-ONE TEAM สร้างภูมิป้องกัน ฝึกอาชีพ การทำเจลแอลกอฮอล์

นายสุดชาย บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมาทางวิทยาสารพัดช่างนครราชสีมา ได้จัดฝึกอาชีพ การทำเจลแอลกอฮอล์
สำหรับทำความสะอาดโดยไม่ต้องล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด Covid 19 แจกจ่ายให้กับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา พี่น้องประชาชน

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความมั่นใจ สถานศึกษาปลอดภัย ห่างไกล Covid 19 พร้อมรับการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด Covid 19 ประจำปีการศึกษา 2564

โดยผู้อำนวยการได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “วิทยาลัยพร้อม ครูพร้อม ห้องเรียนปลอดภัย NMPC-One Team ”

วรภพ จำนงค์จิตร ข่าวภาพ อำนาจ อภัยภักดี รายงาน

%d bloggers like this: