มทภ.4 พร้อม ผู้ว่าฯนราธิวาสชี้แจงกรณีอาวุธปืนเล็กยาว ขนาด 5.56 มม. รุ่น AK 102 ของกองร้อย อส.อ.เมืองนราธิวาส จำนวน 28 กระบอกสูญหาย

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

มทภ.4 พร้อม ผู้ว่าฯนราธิวาสชี้แจงกรณีอาวุธปืนเล็กยาว ขนาด 5.56 มม. รุ่น AK 102 ของกองร้อย อส.อ.เมืองนราธิวาส จำนวน 28 กระบอกสูญหาย

วันนี้ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพ ภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการแถลงข่าวกรณีอาวุธปืนสูญหาย โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พล.ต.ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พล.ต.ต. นรินทร์ บูสะมัญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนนายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา จังหวัดนราธิวาส ได้รับรายงานจาก อำเภอเมืองนราธิวาสว่า ได้มีอาวุธปืนเล็กยาว ขนาด 5.56 มม. รุ่น AK 102 ของกองร้อย อส.อำเภอเมืองนราธิวาส หายไปจากคลังอาวุธ จำนวน 28 กระบอกนั้น โดยนายอำเภอเมืองนราธิวาส ได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.เมืองนราธิวาส เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด จึงได้รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบ พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสาเหตุของการสูญหาย ซึ่งมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
นายไพโรจน์ จริตงาม เป็นประธานกรรมการ โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีปลัดจังหวัดนราธิวาสเป็นกรรมการและเลขานุการ และเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดนราธิวาส ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มาเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนคณะกรรมการดังกล่าว
โดยจังหวัดได้กำหนดให้ดำเนินการสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงในส่วนที่สำคัญภายใน 7 วัน และให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

บัดนี้การสอบสวนได้ดำเนินการครบ 7 วัน จึงขอสรุปสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการฯ ได้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ดังนี้
1.ได้อาวุธปืนกลับคืนมา และปัจจุบันอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐจำนวน 8 กระบอก ดังนี้

1.1 ตรวจสอบพบว่า มิได้สูญหายจำนวน 2 กระบอก เป็นแต่เพียงการผิดหลงทางธุรการ
1.กระบอกที่ 1 เป็นกรณีที่กรรมการปกครองได้เบิกจ่ายให้กับ กองร้อย อส.อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ไปตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2553 แต่ปรากฎเลขหมายประจำปืนมีอยู่ในบัญชีของอำเภอเมืองนราธิวาสด้วย แต่ในความเป็นจริงตัวอาวุธปืน อยู่ที่อำเภอสะบ้าย้อย ทางจังหวัดจึงได้ทำหนังสือตรวจสอบไป และได้รับการยืนยันว่า
ปัจจุบันอยู่ในความครอบครอง ดูแล และใช้ปฏิบัติภารกิจปกติ อยู่ที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
2.กระบอกที่ 2 ตรวจพบว่ายังคงอยู่ในคลังอาวุธของกองร้อย อส. อำเภอเมืองนราธิวาส เป็นแต่เพียงในการตรวจนับจำนวนอาวุธปืน ของอำเภอเมืองนราธิวาส ในขั้นตอนบันทึกข้อมูลผิดหลงทำให้จำนวนขาดหายไป แต่เมื่อคณะกรรมการฯ ร่วมกับอำเภอเมืองนราธิวาสได้ตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง จึงปรากฏว่าอาวุธปืนกระบอกดังกล่าว มีเลขหมายประจำปืนถูกต้องตามบัญชีข้อมูลและสภาพปกติอยู่ในคลังอาวุธปืนของกองร้อย อส.อำเภอเมืองนราธิวาส
1.2 ตรวจสอบพบว่า อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐ เนื่องจากเป็นหลักฐานเกี่ยวข้องทางคดี จำนวน 6 กระบอก โดยได้มาจากการตรวจยึดหรือจับกุมบุคคลที่ครอบครองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 6 กระบอก ดังนี้
1.กระบอกที่ 1 เป็นอาวุธปืนที่ สภ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา จับกุมบุคคลได้พร้อมอาวุธปืน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ปัจจุบันอาวุธปืนกระบอกดังกล่าว สภ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ได้ตรวจยึดไว้ดำเนินคดี ส่วนห้วงเวลาของการสูญหายอยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวน และตรวจสอบข้อมูล
2.กระบอกที่ 2 เป็นอาวุธปืนที่ สภ.สิงหนคร จ.สงขลา จับกุมบุคคลผู้ก่อเหตุในพื้นที่ อ.สิงหนคร เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 ปัจจุบันอาวุธปืน สภ.สิงหนคร
ได้ตรวจยึดไว้ดำเนินคดี ส่วนห้วงเวลาของการสูญหายอยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวน และตรวจสอบข้อมูล
3.กระบอกที่ 3 เป็นอาวุธปืนที่ สภ.ระแงะ จ.นราธิวาส ตรวจค้นสถานที่และบุคคลเป้าหมาย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบัน สภ.ระแงะ ได้ตรวจยึดไว้ดำเนินคดี ส่วนห้วงเวลาของการสูญหาย และรายละเอียดอื่นๆ อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวน และตรวจสอบข้อมูล
4.กระบอกที่ 4 เป็นอาวุธปืนที่ สภ.เมืองนราธิวาส ทำการตรวจค้นบ้านของราษฎรที่มีอาชีพเกี่ยวกับทำประมงในพื้นที่ แล้วได้ตรวจยึดอาวุธปืนไว้

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 ปัจจุบัน สภเมืองนราธิวาส ตรวจยึดไว้ดำเนินคดี ส่วนห้วงเวลาของการสูญหายและรายละเอียดอื่นๆ อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวน และตรวจสอบข้อมูล
5.กระบอกที่ 5 เป็นอาวุธปืนที่หน่วยทหารยึดคืนได้จากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เสียชีวิตที่ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส จากเหตุการณ์ปะทะต่อสู้กับหน่วยเฉพาะกิจ
นาวิกโยธิน กองทัพเรือ ที่บังคับใช้กฎหมาย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ปัจจุบันอาวุธปืน สภ.บาเจาะ ตรวจยึดไว้ดำเนินคดี ส่วนห้วงเวลาของการสูญหาย และรายละเอียดอื่นๆ อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนและตรวจสอบ
6.กระบอกที่ 6 เป็นอาวุธปืนที่ สภ.เมืองนราธิวาส ได้คืนมาจากการจับกุมบุคคลท้องที่ ต.มะนังตายอ อ.เมืองนราธิวาส พร้อมอาวุธปืน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 และปัจจุบันอาวุธปืน สภ.เมืองนราธิวาส ตรวจยึดไว้ดำเนินคดี ส่วนห้วงเวลาของการสูญหายและรายละเอียดอื่นๆ อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวน และตรวจสอบข้อมูล
2. สรุปได้ว่ามีอาวุธป็นที่สูญหาย เพียง 26 กระบอก แต่ได้กลับคืนมาแล้ว จำนวน 6 กระบอก คงยังมีอาวุธปืนที่สูญหาย และอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้ได้มาจำนาน 20 กระบอก ส่วนอีก 2 กระบอก มิได้เกิดการสูญหายมาตั้งแต่ต้น เป็นแต่เพียงการผิดหลงทางธุรการของการปฏิบัติงานทางด้านธุรการ ซึ่งอำเภอเมืองนราธิวาสได้แจ้งไปยังสถานีตำราจภูธรเมืองนราธิวาสทราบแล้ว
3.สำหรับอาวุธปืนที่สูญหาย อีกจำนวน 20 กระบอกนั้น จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างการสอบสวน สืบสวน ตรวจ สอบ รวบรวมข้อเท็จจริงของการสูญหายเพื่อให้เกิดความรอบคอบ ชัดเจน ถูกต้อง และประการสำคัญคือ ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องได้ใช้ความพยายามที่ จะให้ได้อาวุธปืนกลับมา เพื่อมิให้บุคคลที่มีพฤติกรรมไม่ดีนำไปใช้ก่อเหตุรุนแรง สร้างความไม่สงบเรียบร้อยหรือความมวุ่นวายในสังคมได้

ด้านพล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพ ภาคที่ 4 กล่าวว่า ทั้งนี้เจ้าหน้าที่คลัง การควบคุมทางบัญชี การควบคุมการเบิกจ่าย และผู้ที่รับผิดชอบ จนกระทั่งถึงผู้บังคับการกองร้อย อส.รวมถึง นายอำเภอ ถ้าสอบสวนถึงใครคนนั้นต้องรับผิดชอบ โดยบกพร่องต่อหน้าที่ บกพร่องอย่างไร ซึ่งคณะกรรมการจะต้องนำเรียนสรุปให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดถึงผลการสอบสวนเป็นอย่างไร ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้นำผลการสอบสวนไปขยายผลต่อไป ซึ่งวันนี้ครบรอบ 7 วันของการติดตามผลการสอบสวนแล้ว ซึ่งทราบว่าความคืบหน้าทั้ง 28 กระบอกนั้น ได้คืนมาแล้ว 2 กระบอกแรกเกิดจากการคาดเคลื่อนทางธุรการ โดยอาวุธปืนอีก 6 กระบอกสามารถยึดได้จากผู้กระทำผิดจากคดีต่างๆส่วนอีก 20 กระบอกนั้นทางคณะกรรมการจะได้ดำเนินการสอบสวนขยายผลต่อไป