สส.นราและเพื่อนลงขันร่วมทำประกันโควิดให้นักรบอาสา2,434คน

นราธิวาส/ภาพ//ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

สส.นราและเพื่อนลงขันร่วมทำประกันโควิดให้นักรบอาสา2,434คน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 มิ.ย. 64 ณ ห้องประชุมทรายทอง ที่ว่าการ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นายสกุลศักดิ์ มะดาโอ๊ะ ที่ปรึกษา นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ สส.นราธิวาส เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ นางสาลีฮะ มะยูโซ๊ะ ภรรยาของ สส.สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ และกลุ่มเพื่อน ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทน มอบกรมธรรม์ประกันภัยโควิด 19 จากบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด ให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอ หรือ อสม.จำนวน 2,434 คน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 16 ตำบล 3 อำเภอ คือ อ.สุไหงโก-ลก สุไหงปาดีและแว้ง ซึ่งมีวงเงิน 632,840 บาท ถือว่าเป็นนักรบอาสาหรือ บุคลากรด่านหน้า ที่ต้องเผชิญและสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 จากกลุ่มแรงงานต่างด้าวหรือชาวไทย ที่มักฉวยโอกาสลักลอบข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติ จากพื้นที่รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะเชื้อไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ ที่กลุ่มคนเหล่านี้ต้องรับผิดชอบในการควบคุมตัวและตรวจคัดกรอง ก่อนที่จะแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อจัดทำประวัติและนำตัวเข้าสถานที่กักกันเพื่อดูอาการ 14 วัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กลุ่มคนเหล่านี้ที่ถือว่าเป็นผู้เสียสละ ได้ทำงานอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

ซึ่งการนี้ มีนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม และแสดงความมีน้ำใจพร้อมขอขอบพระคุณต่อกลุ่มเพื่อน สส.สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ที่ได้ร่วมเสียสละรวบรวมเงินในการทำกรมธรรม์ประกันภัยโควิด 19 ให้กับกลุ่มนักรบอาสาในครั้งนี้

ด้านนายสกุลศักดิ์ มะยูโซ๊ะ ที่ปรึกษา สส.สัมพันธ์ มะดาโอ๊ะ กล่าวว่า หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 ในระลอกที่ 3 มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นในภาพรวม ทาง สส.สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ได้มีการปรึกษาหารือกับกลุ่มเพื่อน เพื่อช่วยเหลือกลุ่มนักรบอาสา ที่ถือว่าเป็นบุคคลกลุ่มแรกที่ต้องเข้าไปสุ่มเสี่ยงและสัมผัสกับกลุ่มบุคคลที่แอบลักลอบข้ามแดนทางช่องทางธรรมชาติ จากพื้นที่รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นหลักประกันในการทำงานและเป็นขวัญกำลังใจ ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มความสามารถ จึงได้ลงความเห็นตัดสินใจทำกรมธรรม์ประกันภัยโควิด 19 ให้