วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

ภารกิจ : จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วย ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ภารกิจ : จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 พระชนมพรรษา 43 พรรษา วันที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น.สถานที่ : พื้นที่ ณ บ้านป่าเลา หมู่ที่ 1, 2, 10, 16 และบ้านป่าแดง ม.15 ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์นายฤษณ์ คงเมือง/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นำของอุปโภคบริโภคจากศอ.จอส.พระราชทาน

จังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งมอบให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) “มีแล้วแบ่งปัน”
ในการนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ปลัดอำเภอประจำตำบล, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในพื้นที่ผลการปฏิบัติ : ได้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด และการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

%d bloggers like this: