ผู้ว่าฯศรีสะเกษควบบิ๊กไบค์ปลูกต้นทองอุไร 1,088 ต้น เส้นทางสายดอกไม้สู่ผามออีแดง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2564

ผู้ว่าฯศรีสะเกษควบบิ๊กไบค์ปลูกต้นทองอุไร 1,088 ต้น เส้นทางสายดอกไม้สู่ผามออีแดง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ที่ทางหลวงหมายเลข 221 กม.88 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวผามออีแดง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ควบบิ๊กไบค์เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร 1,088ต้นเส้นทางสายดอกไม้สู่ผามออีแดง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2564 โดยมีนายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร และประชาชนจิตอาสาจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการปลูกต้นทองอุไร 1,088 ต้น”เส้นทางสายดอกไม้ สู่ผามออีแดง”เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2564 เป็นจำนวนมาก

นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 กล่าวว่า ในปัจจุบันการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่จำเป็น เนื่องจากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดได้ถูกรบกวน ถูกทำลาย หรือถูกเปลี่ยนแปลงความสมดุลจากการพัฒนาด้านต่างๆ กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงในสังกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดและในวันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก จึงได้จัดให้มีกิจกรรมดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นทองอุไร 1,088 ต้น”เส้นทางสายดอกไม้ สู่ผามออีแดง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่คนในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป อันจะส่งผลถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป

************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ