วันอังคาร ที่ 26 เดือนกรกฎาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายอำนาจ พูลยอด ปลัดอาวุโส อำเภอเขาค้อ รับแจ้งมีผู้เดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานีซึ่งมาจาก พิ้นที่เสี่ยงสูงและทำหนังสือกักตัว

วันที่5มิถุนายน2564
เวลา11.00น.
นายอำนาจ พูลยอด
ปลัดอาวุโส อำเภอเขาค้อ
รับแจ้งมีผู้เดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานีซึ่งมาจาก พิ้นที่เสี่ยงสูงและทำหนังสือกักตัวเมื่อตามปกติ

เมื่อ
วันที่1มิถุนายน2564. แต่บุคคลดังกล่าว ไม่ได้ทำการกักตัวตามพรบ.โรคติดต่อ

จึงได้มีคำสั่งไปยัง นายพิสิษฐ์ โพธิ์ลิบ กำนันตำบลเขาค้อ และนายสุรชัย บำรุงคีรี ผอ.รพ.สต.ปานสุขุม ให้ไปแจ้งเตือนครั้งที่1. พร้อมเซนต์รับทราบถึงความผิดของพรบ.โรคติดต่อ

. รวมถึง นางจันทร์แรม ศรีเดช นายก อบต.เขาค้อและชุด ปภ.อบต.เขาค้อ ร่วมลงพื้นที่

แต่ผู้ที่กักตัวดังกล่าว ได้ฝ่าฝืนคำสั่งการกักตัวตาม
พรบ.โรคติดต่อ ทั้งที่ได้มีการเตือนโดยเอกสารไปแล้ว1ครั้ง จึงได้ควบคุมตัว ส่งฟ้องตาม พรบ.โรคติดต่อและแจ้งดำเนินคดีต่อสภ.เขาค้อ. เวลา14.00น. ได้นำตัวไปตรวจสารคัดหลั่งเพิ่อหาเชื้อโควิด19 ที่รพ.เขาค้อ ก่อนส่งฟ้องศาลในวันจันทร์ที่7มิถุนายน2564 ต่อไป

%d bloggers like this: