วันจันทร์ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

นายเสกสรร กลิ่นพูน นายอำเภอหล่มเก่า มอบหมายให้ ที่ทำการปกครองอำเภอหล่มเก่า ร่วมประชุมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า

นายเสกสรร กลิ่นพูน นายอำเภอหล่มเก่า มอบหมายให้ ที่ทำการปกครองอำเภอหล่มเก่า ร่วมประชุมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14,16 ตำบลวังบาล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเนิน และกลุ่มผู้ประกอบการสถานที่พักทั้ง 3 หมู่บ้าน

เพื่อประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและขอความร่วมมือให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดและจริงจัง
ในการนี้ ผู้ใหญ่บ้านและผู้ประกอบการสถานที่พัก ทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้มีมติร่วมกัน ที่จะงดประกอบกิจการ เป็นเวลา 1 เดือน

ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2564 ถึง 7 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และข้อห่วงใยของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และภาครัฐ

Cr..ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

%d bloggers like this: