วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

ชาวอุดรพร้อมใจฉีดวัคซีน พ่อเมืองลงพื้นที่ดูแลการฉีดวัคซีนพร้อมให้กำลังใจประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน

ชาวอุดรพร้อมใจฉีดวัคซีน พ่อเมืองลงพื้นที่ดูแลการฉีดวัคซีนพร้อมให้กำลังใจประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน

วันที่ 6 มิถุนายน 2564 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชน ควบคุมการฉีดวัคซีน ตลอดจนให้บริการประชาชน โดยโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดอุดรธานี สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยปกครองจังหวัดอุดรธานี ให้บริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน โดยฉีดวัคซีนเฉพาะบุคคลที่มีนัดฉีดวัคซีนเท่านั้น ตามลำดับ 6 ขั้นตอนฉีดวัคซีนซิโนแวค ป้องกันโควิด – 19
1.ตรวจสอบสิทธิ์ฉีดวัคซีน 2.วัดอุณหภูมิ 3.กรอกประวัติ
4.ตรวจวัดความดัน ชีพจร 5.ฉีดวัคซีน 6.นั่งรอดูอาการ 30 นาที
สถานการณ์ COVID – 19 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 จังหวัดอุดรธานี วันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 3 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 42 ราย ผลเป็นลบจำนวน 3 ราย อยู่ระหว่างรอผลและติดตาม จำนวน 35 ราย ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม จำนวน 498 ราย กลับบ้านแล้ว จำนวน 438 ราย รักษาอยู่ จำนวน 55 ราย เสียชีวิตสะสม จำนวน 5 ราย
มาตรการสำคัญจังหวัดอุดรธานี
ㆍให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนักของตน และมีกิจกรรมที่ต้องสัมผัสหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ เป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

ㆍบริโภคในร้านได้ตามปกติ งดจำหน่ายและงดดื่มสุรา
ㆍห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มี จำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน
ㆍสนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส หรือสถานที่ที่มีกิจกรรมเสี่ยง เปิดบริการตามข้อกำหนด
สถานที่เล่นกีฬาเปิดปกติแข่งขันได้ โดยจำกัดผู้ชม ผู้เล่น
ㆍให้ใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อจัดการเรียนการสอนได้ตามาตรการที่กำหนด
ㆍปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ
ㆍร้านสะดวกซื้อ ชูเปอร์มาร์เกต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน เปิดบริการได้ตามปกติ
ㆍสถานที่ท่องเที่ยวให้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด
ㆍข้าราชการและพนักงานทุกประเภท กรณีมีความจำเป็นต้องเดินทางไปพื้นที่สีแดงเข้มหรือสถานที่เสี่ยง ต้องขออนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการ
ㆍ ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงที่จังหวัดอุดรธานีกำหนด 16 จังหวัด ให้กักตัว 14 วัน (Home quarantine)
โดยจังหวัดอุดรธานีขอความร่วมมือ
1.ขอความร่วมมือหน่วยงานกาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า จองลงทะเบียนดีดวัคยืนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ได้มากกว่าร้อยละ 80 โดยลงทะเบียนได้ที่ รพ.ใกล้บ้าน/รพ.สต./อสม. หรือไลน์/แอพพลิเคชั่นหมอพร้อม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 64
2. เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย หากพบเห็น ผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงไม่ยอมกักตัว / ไม่ให้ข้อมูลขอความร่วมมือในการแจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่(ผอ.รพ.สต. / กำนัน / ผญบ. / ผช.ผญบ. / แพทย์ประจำตำบล / สารวัตรกำนัน) เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

%d bloggers like this: