ราชบุรีรับมอบถุงยังชีพและเงินสดจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย

จ.ราชบุรี/ราชบุรีรับมอบถุงยังชีพและเงินสดจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย

เมื่อวันที่๘มิถุนายน ๒๕๖๔ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบถุงยังชีพและเงินสดจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยโดยมี นายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เป็นผู้ส่งมอบถุงยังชีพและเงินสดดังกล่าว

ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้คนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ ของจังหวัดราชบุรีผู้พิการทางสายตาจำนวน ๑๑๑ รายพร้อมด้วยเงินสดรายละ ๕๐๐ บาท ซึ่งจังหวัดราชบุรีมอบหมายให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีได้นำถุงยังชีพและเงินสดนำไปมอบให้คนตาบอดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

%d bloggers like this: