ทหาร จิตอาสาพัฒนา ค่ายโสบัณฑิตปายจับมือเทศบาลเมืองปายการการขุดลอกคูคลองกว่า 2 ก.ม.เพื่อป้องกันน้ำป่าไหลหลากในฤดูฝนนี้

ทหาร จิตอาสาพัฒนา ค่ายโสบัณฑิตปายจับมือเทศบาลเมืองปายการการขุดลอกคูคลองกว่า 2 ก.ม.เพื่อป้องกันน้ำป่าไหลหลากในฤดูฝนนี้

เมื่อ 8 มิ.ย.64 พ.อ.สันติพงษ์ ชิงดวง ผบ.ร.7 พัน.5 ค่ายโสบัณฑิต ( ปาย ) อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ได้นำกำลังพลจิตอาสาพัฒนา จำนวน 50 นาย ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองปาย จ.แม่องสอน เข้าทำการขุดลอกคูคลอง ระยะความยาว 2 กม.

โดยนำสิ่งกีดขวางออกจากทางน้ำและเตรียมรองรับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในห้วงฤดูฝนนี้ ณ บริเวณฝายชะลอแม่น้ำปาย หมูที่.3 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

%d bloggers like this: