เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ท้องที่ ร่วมใจสื่อมวลชน spmc และไทยพุทธ Big Cleaning Day ทำความสะอาด มัสยิด ป้องกันโควิด-19

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ท้องที่ ร่วมใจสื่อมวลชน spmc และไทยพุทธ Big Cleaning Day ทำความสะอาด มัสยิด ป้องกันโควิด-19 ภาพ/ข่าว สุไลมาน ยุ มะดารี โตะลาลา

วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ที่มัสยิด บ้านตันหยงลูโล๊ะ ม.9 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธวาส นายมะรอซี กาเซ็ง ผู้ใหญ่บ้าน นายมือลี มูซอ อีหม่าม พร้อมด้วย สื่อมวลชน ศูนย์ข่าว spmc เจ้าหน้าที่อสม. ประชาชนจิตอาสาฯ ทั้งไทยพุทธ และ มุสลิม ได้ช่วยกันทำความสะอาดมัสยิด ตามมาตราการป้องกันโควิด 19 ซึ่งได้ช่วยกันฉีดล้าง ฆ่าเชื้อทำความสะอาดในพื้นที และอาคารที่อยู่บริเวณรอบมัสยิด และตักแต่งต้นไม้ เพื่อภูมิทัศน์รอบบริเวณมัสยิดให้สะอาดดูสวยงาม

ซึ่งมัสยิด มีสถานที่ ที่พี่น้องประชาชนที่มาประกอบศาสนกิจในมัสยิด กิจกรรมทำความสะอาดมือก่อนเข้าไปละหมาดในมัสยิด ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค เพื่อให้ศาสนสถานเป็นพื้นที่ปลอดภัย ปลอดเชื้อให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19

ด้านนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายงานภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดฯในพื้นที่ยังคมมีอยู่ต่อเนื่อง ดังนั้นขอให้ประชาชน และได้มีการเฝ้าระวังในบางพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 และมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน เช่นที่ บ้านกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ และที่บ้านริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี บ้านเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ และพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสบางพื้นที่ เน้นย้ำในพื้นที่ดังกล่าว ได้มีการรณรงค์การสวมใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่อย่างเคร่งครัด เป็นเกราะป้องกันโควิด-19 รวมถึงพื้นที่อื่นๆ ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆด้วย แอลกอฮอล เจล ทุกครั้ง

%d bloggers like this: