วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มุกดาหาร โครงการพัฒนาจังหวัดรวม 5 จุด งบประมาณ 29 ล้านบาท ปล่อยรกร้าง

มุกดาหาร โครงการพัฒนาจังหวัดรวม 5 จุด งบประมาณ 29 ล้านบาท ปล่อยรกร้าง

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ปี 2559 โครงการดังกล่าวได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2561 โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 5 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 29 ล้านบาท ปล่อยรกร้าง หญ้าปกคลุม ขาดคนเหลียวแล
รายละเอียดโครงการดังนี้ 1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณจุดวัดศรีปทุม ตำบลมุกดาหาร 2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณวัดป่าศิลาวิเวก ตำบลมุกดาหาร 3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณจุดสำนักสงฆ์หนองบุตรตาโคตร ตำบลศรีบุญเรือง 4

. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณห้วยแข้ ตำบลศรีบุญเรือง 5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณจุดวัดป่าศรัทธาธรรม ตำบลมุกดาหาร งบประมาณทั้งสิ้น 29 ล้านบาท รวม 5 โครงการ

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

%d bloggers like this: