วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ขอนแก่น – ร.8 เตรียมความพร้อมรับน้องทหารใหม่ ผลัดที่ 1/64 ตามมาตรการป้องกันการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอนแก่น – ร.8 เตรียมความพร้อมรับน้องทหารใหม่ ผลัดที่ 1/64 ตามมาตรการป้องกันการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

________เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทหารราบที่ 8 ให้การต้อนรับ คุณสาลินี ไวยนนท์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีราชเดโชไชย ในการตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำการเตรียมการรับทหารกองประจำการ รุ่นปี 2564 ผลัดที่ 1 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่จะมาถึงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ผู้ปกครองทุกคนได้มั่นใจในการดูแลของกองทัพบก ซึ่งหน่วยมีการเตรียมความพร้อมที่สำคัญทั้งมาตรการการเคลื่อนย้าย และคัดกรองทหารกองประจำการ จาก มทบ.23 มายังหน่วยฝึกฯ การเตรียมความพร้อมสำหรับพื้นที่ควบคุมกลุ่มเฝ้าระวัง (Unit Quaranteen Area)

รวมถึง มาตรการป้องกันอันตรายอันเกิดจากโรคลมร้อน แผนเผชิญเหตุ ในกรณีมีผู้ป่วย การรักษาพยาบาล และการส่งกลับตามสายแพทย์ การเตรียมความพร้อมของโรงนอน ห้องอบรม ห้องน้ำ โรงเลี้ยง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงการเตรียมการที่สำคัญอื่นๆ ทางธุรการ ฯลฯ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่กำลังพลทุกระดับ และบังเกิดผลสัมฤทธิ์ด้านการฝึกตามมาตรฐานของกองทัพบก “ไม่ต้องห่วงนะ เพราะเราคือ ครอบครัวเดียวกัน”.

ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

%d bloggers like this: