วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) กองกำลังผาเมืองฝึกทบทวนการควบคุมม้า ใช้ในการลาดตระเวน เฝ้าตรวจตามแนวชายแดน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกำลังพล

กองกำลังผาเมืองฝึกทบทวนการควบคุมม้า ใช้ในการลาดตระเวน เฝ้าตรวจตามแนวชายแดน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกำลังพล

วันที่ 17 มิ.ย. 64 พล.ต. นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า กองกำลังผาเมืองจัดตั้งกองอำนวยการฝึกทบทวนการควบคุมม้าขึ้น ที่กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการลาดตระเวน เฝ้าตรวจตามแนวชายแดน ในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกำลังพล ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก โดยเบื้องต้นมีม้าที่จะใช้ในการปฏิบัติงานมีจำนวน 10 ตัว ซึ่งหลังการฝึกจะนำไปใช้ในพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดเชียงใหม่ 5 ตัว และจังหวัดเชียงราย 5 ตัว โดยการฝึกครั้งนี้เป็นการทบทวนการควบคุมม้าให้กับกำลังพลของกองกำลังผาเมืองเพื่อเสริมทักษะและความชำนาญในการนำม้ามาใช้ในการตระเวน เฝ้าตรวจ ตามแนวชานแดนที่ห่างไกล ตามเทือกสูงที่เข้าถึงได้ยาก ถือว่าเป็นการลดระยะเวลา ลดกำลังพลในการลาดตระเวน ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้กองกำลังผาเมืองมีภารกิจใน 4 แผนงานหลัก ทั้งแผนงานป้องกันชายแดนการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด การป้องกันสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตลอดจนงานรักษาความมั่นคงภายใน โดยรับผิดชอบพื้นที่ใน 24 อำเภอชายแดน ใน 6 จังหวัด ภาคเหนือ ประกอบด้วย จว.เชียงใหม่, เชียงราย, พะเยา, น่าน, อุตรดิตถ์ และ จว.พิษณุโลก รวมความยาวตามแนวชายแดน 933 กิโลเมตร ติดชายแดนด้านเมียนมา 349 กิโลเมตร และด้าน สปป.ลาว 584 กิโลเมตร

ปัจจุบันกองกำลังผาเมือง จัดกำลังในการตรึงพื้นที่ตามแนวชายแดน จำนวน 108 ชุดปฏิบัติการ พร้อมการควบคุมเส้นทางการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวจากแนวชายแดน และการลักลอบค้ายาเสพติดของกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดน เข้าสู่พื้นที่ตอนใน โดยการจัดตั้ง ด่านตรวจ/จุดตรวจ ในพื้นที่จำนวน 40 จุด จัดทำเครื่องกีดขวาง ลวดหนาม และปรับปรุงลวดหนาม บริเวณ ช่องทาง/ท่าข้าม จำนวน 94 ช่องทาง/ท่าข้าม ระยะทาง 5,036 กิโลเมตร นอกจากนี้มีการติดตั้งไฟส่องสว่าง โซล่าเซล จำนวน 31 จุด ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 27 จุด ที่ผ่านมามีการนำม้ามาใช้ในการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ เฝ้าตรวจบริเวณท่าข้ามปางห้า บ้านปางห้า หมู่ที่ 1 ต.เกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ควบคู่กับการตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามแนวชายแดน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกำลังพล.

ทรงวุฒิ ทับทอง / กาญจนา เกตุทองมา

%d bloggers like this: