วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายกษิดิศ อาชวคุณ และนายเกียว แก้วสุทอ สมาชิกวุฒิสภา มอบเครื่องให้ออกซิเจนความดันสูง OXYGEN HIGH FLOW ของ HEYER รุ่น NEO HIFI7 มูลค่า 2000,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายกษิดิศ อาชวคุณ และนายเกียว แก้วสุทอ สมาชิกวุฒิสภา มอบเครื่องให้ออกซิเจนความดันสูง OXYGEN HIGH FLOW ของ HEYER รุ่น NEO HIFI7 มูลค่า 2000,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ให้แก่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องให้ออกซิเจนความดันสูงเป็นจำนวนมาก เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ที่อาการอยู่ในขั้นวิกฤติ ในการดันอ๊อกซิเจนเข้าไปภายในปอด เป็นการลดความทรมานจากการใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจ

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: