วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด/… เพิ่มพูนทักษะ โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

ร้อยเอ็ด/…
เพิ่มพูนทักษะ โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

เมื่อเวลา เวลา 08.30น. วันนี้ 17 มิถุนายน 2564 ณ. ห้องประชุมลานไทร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามออัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด พล.ต.ต.ไพโรจน์ มังคลา ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด พล.ต.ต.จรูญ นวมทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ.ตร.ปรท.ภ.จว.ร้อยเอ็ด พ.ต.อ.เนติวัฒน์ จันทรา ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ดพร้อมคณะวิทยากร ถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะ .ในโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล มีจำนวนตร.ผู้เข้าอบรม สังกัด ภจว.ร้อยเอ็ด จำนวน 165 นาย
ประธานในพิธีกล่าวว่า

การป้องกันปราบปรามนั้นถือเป็นหน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถ้าประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการป่องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ร่วมกับเจ้าที่ตำรวจ เพราะประชาชนจะรู้ และเข้าใจปัญหาต่าง ๆ ในหมู่บ้านหรือในชุมชนตนเองได้ท่องแท้และลึกซึ้ง การที่ประชาชนเข้ามาเป็นเครือข่ายในการป้องกันอาชญากรรม จะทำให้ปัญหาบางปัญหาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจไม่ทราบมาก่อน ได้ทราบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด

Pol.Lt.nop.@101/ข่าว-ภาพ

%d bloggers like this: