วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อำเภอจตุรพักตรพิมาน ได้โลหิตจำนวน 483 ยูนิต คิดเป็น 217,350 ซีซี ดวงตา 26 ราย อวัยวะ 31 ราย

เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อำเภอจตุรพักตรพิมาน ได้โลหิตจำนวน 483 ยูนิต คิดเป็น 217,350 ซีซี ดวงตา 26 ราย อวัยวะ 31 ราย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ทันตเเพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางอัจฉรา ราชบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด

ร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ได้โลหิตจำนวน 483 ยูนิต คิดเป็น 217,350 ซีซี ดวงตา 26 ราย อวัยวะ 31 ราย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

%d bloggers like this: