วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

โครงการทหารพันธุ์ดี พล.ร.7 นำผลผลิต ออกจำหน่ายในราคาถูกให้แก่ประชาชน ชุมชนรอบค่าย ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โครงการทหารพันธุ์ดี พล.ร.7 นำผลผลิต ออกจำหน่ายในราคาถูกให้แก่ประชาชน ชุมชนรอบค่าย ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.64 16.00 น. โครงการทหารพันธุ์ดี พล.ร.7 ได้นำผลผลิตของโครงการฯ ได้แก่ ผักปลอดสารพิษ และ ไข่เป็ด ออกจำหน่ายในราคาถูกให้แก่ประชาชน ชุมชนรอบค่าย ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ตามพระราชดำรัส ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี “ให้ทหารพันธุ์ดีนำผักที่ปลูกในค่ายออกไปขายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 “ โดยหน่วยได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัดซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนมาใช้บริการซื้อผักปลอดสารพิษในราคาถูกจำนวนมาก (โดยได้จำหน่ายผัก ได้แก่ บวบเหลี่ยม 10 กก.,ถัวฝักยาวม่วงสิรินธร 10 กก.,ผักบุ้งจีน 20 กก.,ผักกาดเขียวปลี 10 กก., กล้วยน้ำหว้า 8 หวี ฟักทอง 10 กก.และไข่เป็ดบางปะกง 5 แผง).

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: