วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายกเทศมนตรีนครรังสิต ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการช่วยเหลือหมาแมว และเก็บกวาดขยะ สิ่งปฏิกูลสัตว์ เพื่อปรับทัศนวิสัยความเป็นอยู่

นายกเทศมนตรีนครรังสิต ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการช่วยเหลือหมาแมว และเก็บกวาดขยะ สิ่งปฏิกูลสัตว์ เพื่อปรับทัศนวิสัยความเป็นอยู่

.
วันที่ (17 มิถุนายน 2564) ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วย นางชลิดา กุศลศิลปวุฒิ รองปลัดเทศบาล นางทิพวัลย์ เทพธัญญะ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข นางประมวญ อุทรักษ์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด เทศบาลนครรังสิต พร้อมทีมงานเทศบาลนครรังสิต
.
ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการเก็บกวาดสิ่งของ สิ่งปฏิกูลต่างๆ ภายในบ้านเลขที่ 401,422 ซ.รังสิต-นครนายก60 ต.ประชาธิปัตย์ หลังได้เข้าดำเนินการเจราจาพูดคุยกับเจ้าของบ้านดังกล่าว เพื่อทำการเก็บกวาดขยะ สิ่งของที่ไม่จำเป็น รวมถึงมูลสัตว์และซากสัตว์ภายในบ้าน

.
โดยได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิอนุรักษ์ช้าง และสิ่งแวดล้อม ได้ช่วยเหลือขนย้ายแมวไปดูแลให้เหมาะสม หลังมีประชาชนเดือดร้อนจากกลิ่นและเสียงรบกวนมาเป็นเวลานาน และได้รอการตรวจสอบ หากพบหมาแมวเพิ่มเติม จะนำไปดูแลกับมูลนิธิต่อไป ทั้งนี้ทางเทศบาลนครรังสิตจะรีบดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

วุฒิไกร พิมพ์เงิน / รายงาน

%d bloggers like this: