ป.ป.ช.สุโขทัย ลงตรวจการตั้งโคมไฟประติมากรรมปรับภูมิทัศน์เมืองสุโขทัยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

เมื่อเวลา 13.30น.ของวันที่23มิถุนายน2564ณ.เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย นาย บดินทร์​ กรีธาธร​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​ ป.ป.ช.​ ประ​จ​ำ​จังหวัด​สุโขทัย​พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันการทุจริต ภาค 6และเครือข่ายชมรมสตรองต้านทุจริต จ.สุโขทัยโดย ป.ป.ช.จังหวัดสุโขทัยได้เดินทางมารับเอกสารและข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างการทำโครงการเสาไฟฟ้า ประติมากรรมที่ถูกติดตั้งบริเวณสะพานพระแม่ย่าและสวนสุขภาพในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีจ.สุโขทัย หลังมีกระแสข่าวของเสาไฟกินรี อ.บ.ต ราชาเทวะประติมากรรมและเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและสอดส่อง โดยมี นาย ขรรค์ชัย ดอนพิมพา นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยพร้อมด้วย นางสาว กัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองช่างฯ ร่วมเข้าประชุมและนำตรวจสอบเสาไฟฟ้า โคมไฟประติมากรรม

สืบเนื่องจากเมื่อปี 2563สำนักงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้ทางเทศบาลเสนอโครงการ เสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมรูปแบบ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณปี2563จำนวนเงิน 9,950,000 บาท โดยมีราคากลาง 9,280,000บาทวงเงินสัญญาราคาค่าก่อสร้าง 7,480,000บาทสัญญาจ้างเลขที่ &70/2563ลงวันที่11กันยายน 2563ระยะเวลาดำเนินการ250วันเสาไฟจำนวน 171 ต้นส่งงาน11/9/2563รูปแบบดังกล่าว เพื่อสอดรับกับพื้นที่ ให้ชุมชนตลาดเกิดความสวยงามสว่างไสว ที่สำคัญเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว สำนักงบประมาณจะเป็นผู้จ่ายค่าก่อสร้างกับผู้รับเหมา โดยทางเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ได้ใช้งบประมาณในท้องถิ่น

สำหรับรูปแบบเสาไฟฟ้าประติมากรรมที่ถูกติดตั้งในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี และพื้นที่โดยรอบตลาดสุโขทัย ได้มีการเปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบสัญลักษณ์ ให้ตรงกับชื่อเมืองสุโขทัยธานีโดยใช้รูปที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ของเมืองสุโขทัยด้วยหรือไม่และแสงสว่างในการใช้ถนนของผู้สัญจรไปมา นอกจากนั้น ยังได้กำหนดโครงสร้างของเสาไฟฟ้าเป็นวัสดุที่เป็นอัลลอยหล่อทำสีสวย พร้อมเสาเหล็กกาวาไนท์ด้วย ตามมาตรฐานสากล

นายบดินทร์​ กรีธาธร​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​ ป.ป.ช.​ ประ​จ​ำ​จังหวัด​สุโขทัย​กล่าวว่า ตนเองได้ลงพื้นที่พร้อมฝ่ายป้องกันการทุจริต ลงมาเก็บข้อมูลเบื้องต้น กรณีเสาไฟฟ้าประติมากรรมเทศบาลเมืองสุโขทัย ซึ่งได้รับเอกสารและข้อมูลมาพอสมควรแล้ว ส่วนกรณีที่เสาไฟคุ้มค่าหรือไม่นั้นต้องดูตามพยานหลักฐานพร้อมลงพื้นที่จริงทุกเส้นทางที่ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีได้ทำตามงบประมาณเงินที่ตั้งเบิกมาใช้

นาย ขรรค์ชัย ดอนพิมพา นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานีกล่าวว่า ต้องขอขอบคุณหน่วยงาน ป.ป.ช. สุโขทัยที่ได้เข้ามาร่วมกันตรวจสอบ เรื่องกรณีเสาไฟฟ้าประติมากรรม ที่เป็นทางเทศบาลฯได้ทำอยู่ เมื่อได้ชี้แจงข้อเท็จจริง ในเรื่องของเนื้องานต่างๆ ว่ามีการทำจริงและมีความคุ้มค่า ในราคาต้นละ 42,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นสายไฟที่เดินมาโคมไฟ ก็ได้ชี้แจ้งให้ทราบ การที่ได้มาตรวจสอบถือเป็นสิ่งที่ดี

หรือหากมีเจ้าหน้าที่ของเราทำเรื่องผิดหรือทุจริต ก็จะได้มีบทลงโทษ ตามกันมา เพื่อจะได้เป็นบทเรียนกับท้องถิ่นต่างๆ ด้วย การทำงานหรือโครงการต่างๆ ของเทศบาลฯ จะให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ที่สูงสุด โดยไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนตน ต้องคุ้มค่าเม็ดเงินที่ลงทุน และที่สำคัญต้องให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมและรับรู้ในเรื่องของการทำงานต่างๆ ของท้องถิ่น ตอนนี้ภาคประชาชนมีความเข้มข้น ในเรื่องของการตรวจสอบ ดังนั้นงานที่ทำต้องทำเพื่อประชาชนจริง

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย 0821632939

%d bloggers like this: