วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ดเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่พี่น้องประชาชนในด้านการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ร้อยเอ็ดเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่พี่น้องประชาชนในด้านการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นำทีม ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และรับลงทะเบียนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ผ่านทาง LINE Application “ร้อยเอ็ดพร้อม” ให้กับพี่น้องประชาชนรายครัวเรือน ณ บริเวณชุมชนบ้านเหล่าล้อ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ร้อยโทธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอศรีสมเด็จ นายพรเกียรติ พัวนิรันทร์กูล ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในวันนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนทุกครัวเรือนเข้าถึงการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น และให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีสมเด็จได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ครบทุกครัวเรือน เพื่อรวบรวมรายชื่อ ภาครัฐจะได้วางแผนบริหารจัดการจำนวนวัคซีน และจัดหาสถานที่ในการฉีดวัคซีนให้เหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้รับบริการมากที่สุด
นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สำหรับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในวันนี้ ได้จัดชุดปฏิบัติการออกรณรงค์ตามชุมชน สถานที่สาธารณะ แหล่งที่มีผู้คนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก เพื่อส่งข้อมูลการฉีดวัคซีนให้ถึงตัวบุคคล รวมถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์และเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอศรีสมเด็จ

กระจายข้อมูลข่าวสารและเชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ซึ่งจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อลดความรุนแรงเมื่อมีการติดเชื้อ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และป้องกันการเสียชีวิต อีกทั้งยังช่วยให้จังหวัดร้อยเอ็ดผ่านสถานการณ์และวิกฤต กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน โดยได้จัดรถผลิตเสียงทำสปอตโฆษณา เพื่อส่งข้อมูลและกระจายข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้ในเรื่องของการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และยังได้จัดเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขและอสม.ในพื้นที่ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการใช้ LINE Application “ร้อยเอ็ดพร้อม” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ต่อไป

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

%d bloggers like this: