วันจันทร์ ที่ 24 เดือนมกราคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // เฮ..! พ่อเมืองคนดี ลงนามผ่อนคลายมาตรการให้คนสุราษฎร์ฯ ลั๊นลาได้ “เกือบปกติ” แล้ว .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : พจน์ คำจันทร์

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีหนังสือด่วนที่สุดส่งไปถึงผู้นำหน่วยสังกัดในจังหวัดฯ เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 (ฉบับที่ 51) กำหนดมาตรการผ่อนคลายเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อลดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันโรค โดยสรุปสาระสำคัญได้คร่าวๆดังนี้

• ยกเลิกคำสั่งกรณีการห้ามรวมตัวตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และให้ประชาชนดำรงชีวิตได้ตามปกติ

• ยกเลิกการขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหสถาน และให้ออกนอกเคหสถานได้ตามปกติ

• ผู้เดินทางเข้า จ.สุราษฎร์ธานี ที่มาจากพื้นที่อื่นๆให้ปฏิบัติตามมาตรการโดยจำแนกเป็นสีดังต่อไปนี้
– สีแดงเข้ม 4 จังหวัดคือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
– สีแดง 11 จังหวัด คือสระบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง นครปฐม ปัตตานี เพชรบุรี สงขลา สมุทรสาคร ยะลา และนราธิวาส
– สีส้ม 9 จังหวัด คือสมุทรสงคราม จันทบุรี นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา ระนอง ระยอง ราชบุรี และสระแก้ว

สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดข้างต้นให้ใช้มาตรการ “กักตัว 14 วัน” ยกเว้นกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้ใช้ มาตรการ “แยกตัว”
(1) มีผลตรวจเชื้อ ไม่เกิน 72 ชม.
(2) ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มมาไม่น้อยกว่า 7 วัน
หรือวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า 1 เข็ม มาไม่น้อยกว่า 21 วัน
(3) เคยติดเชื้อ และหายป่วยแล้ว ไม่เกิน 90 วัน

• ห้างสรรพสินค้าให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ ยกเว้นตู้เกมส์ เครื่องเล่น ร้านเกมส์ และสวนสนุกยังคง “งดบริการ”

• ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บริโภคในร้านได้ในเวลาที่กฎหมายกำหนด สามารถจำหน่าย และดื่มสุราในร้านได้ไม่เกิน 23.00 น.

• ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าเบ็ดเตล็ด ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอส์ให้จำหน่ายได้ตามเวลาที่กฏหมายกำหนด

• สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกายสาธารณะ สวนสาธารณะทุกแห่งเปิดบริการได้ตามปกติ และจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจำกัดจำนวน
ผู้ชมไม่เกิน 1 ใน 4 ของความจุสนาม

• ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต ให้เปิดดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 24.00 น.

• โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ เปิดดำเนินการได้ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด

• ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคที่มีการรวมตัวเกิน 200 คน “เว้นแต่” ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

• การประชุม อบรม สัมมนากำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกินร้อยละ 70 ของจำนวนที่ให้บริการปกติแต่ไม่เกิน 200 คน สำหรับวิทยากร หรือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม สีแดง และสีส้ม จะต้องมีเอกสารรับรองอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
(1)ผลการตรวจเชื้อฯ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชม.
(2) ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 วัน
(3) ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า เข็มแรกมาแล้วไม่น้อยกว่า 21 วัน
(4) ผู้ที่เคยป่วยโควิด ต้องหายป่วยมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน

• การจัดกิจกรรมทางสังคมเช่น งานสังสรรค์ งานเลี้ยง งานรื่นเริง งานวันเกิด งานขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯ รวมถึงการจัดพิธีการตามประเพณีนิยม เช่น งานพิธีการศพ งานอุปสมบท งานมงคลสมรส ฯลฯ สามารถดำเนินการได้โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 200 คน แต่ “ห้ามบริโภค สุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”

• ยังคง “ปิดชั่วคราว” สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานบันเทิง และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ทุกแห่งต่อไป

• ยังคง “ให้ปิด” โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเบียด โต๊ะพูล สนามมวย สนามชนไก่ กัดปลา สนามประลองโค สนามชนโค สนามชนกระบือ สนามแข่งขันนกกรงหัวจุก นกเขา หรือสนามการแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันต่อไป และงดออกใบอนุญาตการจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโค และไพ่ผ่องไทย เป็นการชั่วคราวต่อไป

• งดการแสดงคอนเสิร์ต และกิจกรรมอื่น ๆ ในลักษณะทำนองเดียวกัน เป็นการชั่วคราวต่อไป

โดยคำสั่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง .

%d bloggers like this: