วันอาทิตย์ ที่ 28 เดือนพฤศจิกายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร.8 จัดกำลังพลลงพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 8 ความพร้อมก่อนเข้าเป็นทหารใหม่ พร้อมรณรงค์การฉีดวัคซีน และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันโควิด-19

พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) สนองตอบนโยบาย ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) จัดกำลังพลลงพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่น นำข้อมูลจาก กองส่งเสริมสุขภาพ และเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารบก ประชาสัมพันธ์ 8 ความพร้อมก่อนเข้าเป็นทหารใหม่เพื่อให้ทหารใหม่สามารถรักษาสภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนให้บริการความช่วยเหลือทางการแพทย์เบื้องต้น และประชาสัมพันธ์รณรงค์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid-19 ระลอกใหม่ ในพื้นที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น พร้อมมอบหน้ากากอนามัย และเวชภัณฑ์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น และส่งเสริมการรักษาสุขภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางไปสถานพยาบาลที่อยู่ห่างไกลจากที่พักอาศัย

โดย ร.อ.พิชัยยุทธ อินทร์จันทร์ ผู้บังคับกองร้อยเครื่องหนัก กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 นำกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ลงพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน พร้อมนำข้อมูลจาก กองส่งเสริมสุขภาพ และเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารบก ประชาสัมพันธ์ 8 ความพร้อมก่อนเข้าเป็นทหารใหม่เพื่อให้ทหารใหม่สามารถรักษาสภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง ซึ่งก่อนที่จะเข้ารายงานตัวทหารกองประจำการจะได้รับคำแนะนำในเรื่อง “การเตรียมตัวก่อนเข้าเป็นทหารใหม่” ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่จะถึงนี้ เช่น การหมั่นออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งอย่างสม่ำเสมอ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้ง 5 หมู่ และพักผ่อนอย่างเพียงพอ ควรงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ละ เลิก สารเสพติด ส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัวที่ต้องรับประทานยาเป็นประจำหรือต้องรับประทานยาบางชนิด เช่น ยาลดน้ำมูก ยาแก้แพ้ ยาแก้ท้องเสีย ยาขับปัสสาวะ ยาจิตเวช รวมถึงผู้ที่เคยมีอาการบาดเจ็บจากความร้อนมาก่อน และ อาการเจ็บป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ให้แจ้งให้ครูฝึกทราบทันที ณ วันรายงานตัวควรงดบริจาคโลหิต ทำจิตใจให้สบาย ไม่วิตกกังวลจนเกินไป เพราะการเป็นทหารไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด พร้อมกับเชิญชวนประชาชนมาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน โดยเฉพาะเบื้องต้นในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการฉีดในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นเกาะป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่ บ้านพังทุย หมู่ 1 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

ในโอกาสนี้ ผู้บังคับกองร้อยเครื่องหนัก เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 เข้าพบปะเยี่ยมเยี่ยมประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และ ผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชน จากกองทัพบก

ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8

ข่าว : ออนซอน นิวส์

 

%d bloggers like this: