วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดออกรณรงค์เยาวชนต่อต้านยาเสพติด

ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดออกรณรงค์เยาวชนต่อต้านยาเสพติด

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

วันนี้ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 10:00 น/ร.ต.อ.อาคม ศิวินา รอง สวป.ฯ,ร.ต.ต. กิตติเชษฐ์ สุขอาษา รอง สว.(ป.)ฯ ด.ต.นิติกร การกวี (ครูตำรวจแดร์) พร้อมด้วย ด.ต.ทวีศักดิ์ ขันแก้ว จร.638,ด.ต.เด่นดวง สอนโกษา จร.637 พร้อมด้วย นสต.ฝึกงาน รวม3นาย ร่วมโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิย.)

(1).บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
(2). แจกสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
(3).พร้อมแจกของรางวัล /ตอบปัญหา/ร่วมกิจกรรม
(4). ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชียล Facebook /เว็บไซต์และทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

นักเรียน ชั้นป 4-6 และ ม.1-3 โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ตำบลหนองแก้วฯ จำนวน 130 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้กับนักเรียน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

%d bloggers like this: