วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป)โรงพยาบาลลานนา เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” เข็มแรก แก่หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน จากราชวิทยาลัยฯ แล้ววันนี้..

โรงพยาบาลลานนา เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” เข็มแรก แก่หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน จากราชวิทยาลัยฯ แล้ววันนี้

เช้าวันจันทร์ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นี้ ที่ โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข็มแรกแล้ว โดยเป็นการฉีดวัคซีนให้กับพนักงาน บริษัท องค์กร และหน่วยงาน ที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ผ่านระบบออนไลน์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมาแล้ว และได้รับการจัดสรรมา ตามประเภทธุรกิจ ความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจที่มีผลต่อการขับเคลื่อนประเทศ และพื้นที่ความเสี่ยง

มีผู้รับบริการเดินทางเข้ามา เพื่อรับการฉีดวัคซีนตั้งแต่เวลา 08.00 น. ซึ่งทางโรงพยาบาลลานนา ได้จัดเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ไว้บริเวณ แผนกผู้ป่วยนอก อาคาร B เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. -15.00 น. วันละ 200 คนเท่านั้น

ผลการดำเนินงาน ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เข็มแรกในวันนี้ มีจำนวนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งสิ้น 100 คน จาก 12 หน่วยงาน และจากการเฝ้าสังเกตติดตามอาการ หลังการฉีดวัคซีน“ซิโนฟาร์ม” เมื่อครบ 30 นาทีแล้ว ยังไม่พบผู้รับบริการฉีดวัคซีน มีอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน ซึ่งเมื่อครบกำหนดสังเกตอาการแล้ว โรงพยาบาลลานนา จะออกใบนัดเพื่อให้เข้ามารับการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ในเข็มที่ 2 โดยมีระยะห่างจากเข็มแรก 28 วัน

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 13.30 น . นางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา ได้เข้าร่วมแถลงข่าว ที่ศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับนายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงการให้บริการ ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ของโรงพยาบาลลานนา ว่า โรงพยาบาลลานนา นั้นเป็น 1 ในสถานพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แบบมีค่าบริการฉีดวัคซีน และขณะนี้ให้บริการ ฉีดวัคซีนแก่หน่วยงาน องค์กร และบริษัท ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับจัดสรรมา และเลือกโรงพยาบาลลานนาเป็นหน่วยฉีดให้เท่านั้น ไม่ได้มีจำหน่าย หรือบริการแก่ประชาชนทั่วไปแต่อย่างใด

ทั้งนี้ประชาชนทั่วไป ผู้สนใจฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ท่านสามารถติดตามข่าวจากหน้าเว็บไซต์ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ https://vaccine.cra.ac.th หรือทางหน้าเพจ โรงพยาบาลลานนา https://www.facebook.com/lannahospital.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr. พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

%d bloggers like this: