มณฑลทหารบกที่ 32 ดำเนินกรรมวิธีในการรับการรายงานตัวของทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2564 ณ สนามพิทธยุทธยรรยง ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

มณฑลทหารบกที่ 32 ดำเนินกรรมวิธีในการรับการรายงานตัวของทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2564 ณ สนามพิทธยุทธยรรยง ค่ายสุรศักดิ์มนตรี “พิทักษ์พลอย่างจริงจัง ปลูกฝังตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อพ้นภัยโควิด พร้อมอุทิศรับใช้ชาติ ด้วยใจมุ่งมาดแน่วแน่ เพื่อแผ่นดินแม่ของเรา”

เมื่อ 1 กรกฏาคม 2564 เวลา 07.00 น. มณฑลทหารบกที่ 32 ดำเนินกรรมวิธีในการรับการรายงานตัวของทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2564 ณ สนามพิทธยุทธยรรยง ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวันสำคัญนี้ เป็นวันที่กำลังพลน้องคนสุดท้องคือทหารใหม่ เข้ามาร่วมใช้ชีวิตในกองทัพ รับใช้ชาตินั้น หน่วยได้ตระหนักและเน้นไปที่ความปลอดภัย “พิทักษ์พล” สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในห้วงปัจจุบันอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การฉีดวัคซีนให้กับครูฝึกทหารใหม่เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันและสามารถฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่กองทัพบกกำหนด

ที่สำคัญคือการรับรายงานตัวมีการตรวจคัดกรองและเตรียมการด้านการแพทย์ โดยการอำนวยการจาก พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี และบุคลากรทางการแพทย์ดำเนินการตรวจ Swab หาเชื้อโดย RT-PCR ทหารใหม่ทุกนายที่เข้ามาเป็นครอบครัวทหาร ณ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ทั้งนี้เมื่อเวลา 08.30 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 และคณะ ได้เดินทางมาติดตามการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด ทั้งได้เน้นย้ำทุกการปฏิบัติต้องจริงจังเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กำลังพลของหน่วย สามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบในภายภาคหน้าอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: