วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยโควิด19 ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนาม โดยสื่อสารผ่านระบบเสียงตามสาย

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยโควิด19 ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนาม โดยสื่อสารผ่านระบบเสียงตามสาย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนาม (หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด หลังเปิดรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาวันนี้ จำนวน 44 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย แต่มีความจำเป็นต้องให้เข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลสนาม
เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเพิ่มเติมในชุมชน และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชน โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี , นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ,นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ,นายแพทย์วิบูลย์ เตชะโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน
สำหรับโรงพยาบาลสนามร้อยเอ็ด เป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลสนามที่สามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ จำนวน 128 เตียง เป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย แต่มีความจำเป็นต้องให้เข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลสนาม เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเพิ่มเติมในชุมชน โดยมีการอำนวยความสะดวกทั้งในเรื่องอาหาร อุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องมือสื่อสาร และมีระบบของโรงพยาบาลสนามที่มีมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และจะไม่ส่งผลกระทบกับชุมชน
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวพูดคุยและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยสื่อสารผ่านระบบเสียงตามสาย และได้ขอบคุณทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ทำงานด้วยความเสียสละอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อที่จะเร่งคลี่คลายสถานการณ์โควิด-19โดยเร็วที่สุด
แต่ทั้งนี้จะต้องอาศัยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรและประกาศของจังหวัดอย่างเคร่งครัด รวมถึงมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ชุมชนหรือที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก รวมถึงสถานที่เสี่ยงต่างๆ เพื่อให้เราทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อและคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ทราบสถานการณ์ล็อคดาวที่กรุงเทพมหานครนั้น เราได้มีการสังเกตถึงการกลับมาของพี่น้องประชาชน โดยมีการกลับมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ ( 2 กรกฎาคม 2564 ) เราได้มีการจัดระบบรายงานตัวผ่านแอพพลิเคชั่น ซึ่งมีรายงานผู้เข้ามาในขณะนี้ ประมาณ 100 กว่าคน และได้นำไปตรวจเชื้อ ซึ่งผู้ที่ไม่ติดเชื้อเราก็ไม่มีการกักตัว
ส่วนผู้ที่มีการติดเชื้อก็ถือว่าเป็นผู้ป่วย และวันนี้เราได้นำบุคคลที่ติดเชื้อซึ่งแต่เดิมได้รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และได้ย้ายมารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนาม โดยที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ได้เปิดใช้งานเป็นครั้งที่ 2

ในรอบแรกคือการระบาดระลอกเดือนเมษายน เราก็ได้รับผู้ป่วยมารักษา ต่อมาเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นเราก็ได้ปิดโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ไป เปลี่ยนเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนแทน ซึ่งขณะนี้เราได้มีการประเมินสถานการณ์ว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น และอาจจะมีเเนวโน้มที่สูงขึ้น จึงได้มีการวางแผนเตรียมเตียงผู้ป่วยไว้สำหรับโรงพยาบาลสนามที่หอประชุมจังหวัดแห่งนี้ โดยได้เตรียมไว้ประมาณ 200 เตียง
และในสัปดาห์หน้าเราได้มีการเตรียมโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่อยู่ที่โรงยิมนิวเซี่ยมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถที่จะรองรับผู้ป่วยติดเชื้อได้ถึงประมาณ 250 เตียง ได้มอบหมายให้โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในการกำกับดูแล และให้ทางมณฑลทหารบกที่ 27 เตรียมเตียงไว้เพิ่มอีกประมาณ 100 เตียง คาดว่าจังหวัดร้อยเอ็ดจะมีเตียงสามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 500 เตียง หากไม่เพียงพอทาง

จังหวัดร้อยเอ็ดก็จะมีแผนขยายไปยังตามอำเภอต่างๆ และขอให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนว่า เรื่องแรกหากท่านพบผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล หรือ 10 จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง ก็ขอให้แจ้งมาที่พนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เพื่อเราจะได้เชิญมาตรวจหาเชื้อ
หากเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อต่ำก็จะให้พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน แยกตัวอยู่ที่บ้าน หากเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อสูงเราก็จะเชิญมาตรวจเชื้อ แล้วก็กักตัวไว้ หากพบว่าเป็นผู้ป่วย ก็จะเชิญมารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม ซึ่งโรงพยาบาลสนามเรา ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่จะมาบริหารจัดการให้ผู้ป่วยทุกคนมีความสุข มีสุขภาพที่ดี และเชื่อว่าผู้ป่วยจะอยู่ไม่นาน เมื่อหายแล้วก็จะกลับไปทำงานไปอยู่กับครอบครัวได้อย่างมีความสุขต่อไป

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

%d bloggers like this: