วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“ศป.บส.ชน.” จัดกำลังพล ร่วมจิตอาสาพัฒนาร่วมกับชุมชน  “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

“ศป.บส.ชน.” จัดกำลังพล ร่วมจิตอาสาพัฒนาร่วมกับชุมชน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.บส.ชน.) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับผู้นำชุมชนและราษฎรจิตอาสา บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564 ณ วัดดาราภิมุข ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

โดยได้ดำเนินการทำความสะอาด พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค โควิด-19 บริเวณศาลาวัดและอุโบสถ พร้อมกับหน้ากากอนามัยให้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแก้ว และชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรมเพื่อใช้ป้องกันโรคโควิด-19.

ทรงวุฒิ ทับทอง / กาญจนา เกตุทองมา

%d bloggers like this: