วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผาเมืองแจ้งเตือน ลักลอบข้ามแดน….เสียเงิน เสียเวลา เสียอนาคต!!

ผาเมืองแจ้งเตือน ลักลอบข้ามแดน….เสียเงิน เสียเวลา เสียอนาคต!!

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดจากประเทศเพื่อนบ้าน กองกำลังผาเมือง จึงได้เพิ่มมาตรการในการสกัดกั้นผู้ลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย ทั้งการเพิ่มชุดปฏิบัติการ รวมไปถึงการใช้ยุทโธปกรณ์พิเศษต่างๆ ผลจากการปฏิบัติในห้วงที่ผ่านมา พบว่าได้ตรวจพบและจับกุมหญิงสาวเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และมีความพยายามที่จะลักลอบข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยผิดกฎหมาย จากการสอบถามทราบว่าถูกหลอกจากกลุ่มขบวนการที่รับปากว่าสามารถพาข้ามแดน และพาไปทำงานในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะต้องเสียเงินให้กลุ่มขบวนการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

กองกำลังผาเมือง จึงขอ “แจ้งเตือน” “หญิงสาว” หรือ “บุคคล” ที่พยายามจะลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย ว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีความรุนแรง และไม่ได้มีสภาพเศรษฐกิจที่ดีน่าเข้าไปทำงานตามที่กลุ่มขบวนการได้หลอกลวงแต่อย่างใด การกระทำดังกล่าว นอกจากจะเสียเวลาโดยปล่าวประโยชน์แล้ว ยังต้องเสียเงินทั้งที่ให้กับกลุ่มขบวนการที่มาหลอกลวง ทั้งเงินค่าปรับทางกฎหมาย ถูกดำเนินคดี ถูกบันทึกประวัติการกระทำผิดอีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: