ครั้งแรกของขนส่งเชียงใหม่ ประมูลเลขและป้ายสวย “รถตู้” หมวด “นจ” หากพลาดครั้งรออีกครั้ง 10 ปี

ครั้งแรกของขนส่งเชียงใหม่ ประมูลเลขและป้ายสวย “รถตู้” หมวด “นจ” หากพลาดครั้งรออีกครั้ง 10 ปี ที่วนมาให้ประมูล อยากเป็นเจ้าของ เข้าใช้การประมูลออนไลน์ ทางเว็บไซ
ต์www.tabienrod.com เริ่มแล้ววันนี้ ปิด 31 กค.นี้

นางวรากรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน (รถตู้ ครั้งแรก
ของจังหวัดเชียงใหม่ หมวดอักษรนจ ประมูลผ่านระบบอินตอร์เน็ต www.tabienrod.comตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 1 กรกฎาคม 2564 โดยเริ่มปีดระบบในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา
10.00 น. เป็นต้นไปสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดการประมูลเลขทะเบียนรถเลขสวย สำหรับรถยนต์ประเภท รถยนต์นั่งส่วนบุดคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน (รถตู้) จำนวน 301 หมายเลข ทั้งประเภทเลขตัวเดียว เลขสองตัวเหมือน เลขสามตัวเหมือน เลขสี่ตัวเหมือน เลขหลักพัน เลขเรียง และเลขคู่ เพื่อนำเงินรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถช้ถนน (กปถ ) โดยกำหนดจัดประมูลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ซึ่งผู้ประมูลสามารถเสนอราคาได้ 2 แบบ คือ เสนอราคาแข่งขันกับผู้ประมูลรายอื่นหรือเสนอราคาล่วงหน้า การประมูลจะสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564โดยระบบคอมพิวเตอร์จะเริ่มปิดการประมูลทีละหมายเลข หากไม่มีผู้เสนอราดาสูงกว่าราดาที่แสดงไว้ในระบบคอมพิวเตอร์เป็นเวลาต่อเนื่อง 20 วินาที จะถือว่าผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดในขณะนั้นเป็น ผู้ชนะการประมูลสำหรับหมายเลขทะเบียนรถนั้น
โดยเริ่มปิดการประมูลตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะเริ่มปิดที่หมายเลขทะเบยีน นจ 1001 จนถงึหมายเลขทะเบยีน นจ 9797 ตามลำดับ

ประชาชนผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประมูลได้ด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ในวันเวลาราชการ หรือลงทะเบียนทางเว็บไซต์www.tabienrod.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อม
เงินวางหลักประกันการประมูลโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์ สาขาท่าแพเลขที่บัญชี 50 1- 1-99 73-1 ชื่อบัญชี กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน แล้วส่งเอกสารภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมใบลงทะเบียน และหลักฐานการโอนค่าเงินวางหลักประกันการประมูล ทางโทรสารหมายเลข 0 5328 1686 จากนั้นระบบจะส่งข้อความ SMS ตอบกลับถึงผู้เข้าร่วมประมูล ผู้ประมูลจึงจะสามารถเข้าร่วมประมูลได้ในทันที

ถ้าพลาดโอกาสครั้งนี้ ต้องรออีก 10 ปี สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมประมูลเลขทะเบียนรถ จะได้รับสิทธิประโยชน์จากการประมูลคือสามารถเลือกเลขทะเบียนที่ถูกโฉลกกับราศีของผู้ประมูล แผ่นป้ายทะเบียนรถสวยงามด้วยภาพกราฟฟิกหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้และชำระราคาครบถ้วนสามารถนำมาจดทะเบียนได้ทันที หมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประมูล ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์0 5327 0412, 0 5328 1686 061 268 2266, 06 1 270 5454 หรือที่หมายเลข 1584.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: