วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มทบ27ติดตามโครงการ “โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ โครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” เพื่อเป็นอาหารลางวันในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มทบ27ติดตามโครงการ “โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ โครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” เพื่อเป็นอาหารลางวันในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

มทบ27ติดตามโครงการ “โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ โครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นอาหารลางวันให้นักเรียนและราษฎรพร้อมมอบสัตว์เลี้ยงถังน้ำซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า

เมื่อวันนี้7กค64 ต้งแต่เวลา09.00น. ณ โรงเรียนบ้านสระบัว ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27 นำคณะกรรมการออกติดตามโรงเรียนเครือข่ายโครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.27 ตามโครงการ “โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ โครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” เพื่อผลิต อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย ในการนำไปใช้เป็นอาหารลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ทำให้นักเรียน และราษฎรในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการต้อนรับของ นายฤทธิรงค์ เศษวงศ์ ผู้แทน สพป.ร้อยเอ็ดเขต2 นางสาวพรภัทรา ศรีแก่นจันทร์ ผู้อำนวยการฯ คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา พร้อมนี้มีการมอบ ไก่และเป็ดโครงการทหารพันธุ์ดี ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ถังน้ำขนาดใหญ่ ซ่อมแซมติดพัดลมเครื่องใช้ไฟฟ้าตามความเหมาะสมในการเรียนรู้
พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27 กล่าวว่า.-ได้นำคณะกรรมการออกติดตามตามโครงการฯโรงเรียนที่ขาดแคลนฯ พร้อมมอบพันธุ์สัตว์(ไก่-เป็ด)เพื่อนำผลผลิตเป็นอาหารกลางวันในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเป็นต้นแบบขยายผลสู่โรงเรียนอื่นๆ สู่ความยั่งยืน เป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองอีกทางหนึ่ง โดยทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน และที่จะทำต่อไปคือจัดหาแหล่งน้ำ ซึ่งจำเป็นต่อโครงการฯเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

%d bloggers like this: