ผาเมืองสกัด 17 ผู้ลักลอบเข้าชายแดนเชียงใหม่

ผาเมืองสกัด 17 ผู้ลักลอบเข้าชายแดนเชียงใหม่

ห้วงเช้าของวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณเส้นทางหลังหน่วยจัดการต้นน้ำแม่เผอะ ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจพบผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายชาวเมียนมา จำนวน 17 คน (ชาย 10 คน, หญิง 7 คน) เดินเท้าตามเส้นทางในภูมิประเทศ จึงได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน Covid 19 อย่างเคร่งครัดและนำผู้ลักลอบเข้าเมืองทั้งหมดส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง / กาญจนา เกตุทองมา