วันศุกร์ ที่ 22 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นครพนม บูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง ทำการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/64

ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) บูรณาการร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง ทำการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ให้กับทหารใหม่ เป็นครั้งที่ 2 หลักจากที่ทหารใหม่ทุกนาย ได้รับการตรวจมาแล้ว 1 ครั้งเมื่อวันที่ 1 ก.ค.64 โดยทำการตรวจแบบ RT-PCR เพื่อให้มั่นในว่า น้องๆ ทหารใหม่ทุกนายปลอดจากเชื้อ Covid-19

ปัจจุบันในการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/64 เป็นไปตามมาตรการป้องกัน Covid-19 อย่างเคร่งครัด มีการจัดพื้นที่การฝึกแบบ Bubble and Seal เป็นพื้นที่ควบคุมห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาด โดยกำหนดสัดส่วนการฝึก 1 : 1 : 8 ครูนายสิบ 1 นาย ครูทหารใหม่ 1 นาย ทหารใหม่ 8 นาย เพื่อลดความแออัด และการดูแลน้องทหารใหม่ได้อย่างทั่วถึง โดยให้ห้วง 2 สัปดาห์แรกจะเป็นการกักตัวเฝ้าดูอาการ และ ทำการฝึกภาคทฤษฎี ผ่านสื่อการสอนแบบออนไลน์ที่หน่วยจัดทำขึ้น เพื่อการฝึกดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะแน่ใจ 100% ว่าทหารใหม่ทุกนายปลอดเชื้อ Covid-19

ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

%d bloggers like this: