นครพนม ร.3 พัน.3 อุดหนุนรับซื้ออาหารปรุงสุก ช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้า บริเวณชุมชนรอบค่าย เพื่อนำไปมอบให้กับศูนย์กักกันโรค สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ที่จังหวัดนครพนม กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าขายอาหารปรุงสุกซึ่งประสบปัญหายอดขายลดลงแบกภาระต้นทุนที่สูงขึ้นจากการที่ไม่มีประชาชนออกมาซื้ออาหารรับประทานซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค 19 โดยหน่วยเขาให้การอุดหนุนช่วยเหลือในการซื้ออาหารปรุงสุกจำนวน 33 กล่อง เพื่อนำไปมอบให้กับศูนย์กักกันโรค สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัด ในพื้นที่เสี่ยง จากมติคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครพนมที่กำหนดให้กระจายพื้นที่การตั้งศูนย์กักกันโรคเพื่อดูอาการ

ซึ่งในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 มี ศูนย์กักกันโรคจำนวน 8 ศูนย์ และมีผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงเข้ากับตัวปัจจุบันมีจำนวน 29 ราย หน่วยจึงได้มอบอาหารกล่องที่ได้อุดหนุนจากผู้ประกอบการร้านค้าให้กับผู้ที่เข้ารับการกักตัว รวมถึงบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับประทาน

โดยมี ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด นายก อบต.บ้านผึ้ง มอบหมายให้ นายสมสี แปทา รองนายก อบต.บ้านผึ้ง นายประพันธ์ เพิ่มพูล ปลัด อบต.บ้านผึ้ง และ ส.อ.สุรสิฏฐ์ พรมมารัตน์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบเพื่อตอบแทนถึงความเสียสละและความอดทนเพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตโควิด 19 ไปด้วยกัน เพราะสถานการณ์ โควิดในขณะนี้ ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ด้วยความทุ่มเท เสียสละ เพื่อระงับการแพร่ระบาดและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

%d bloggers like this: