วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ แสดงความยินดี กับผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ แสดงความยินดี กับผู้จัดการ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

ช่วงเช้านี้ 9 ก.ค.64 นายวุฒิชัย ม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร แสดงความยินดีกับ นายอนุชา
ศิริบวรเดช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่
(ชั้นพิเศษ) ในโอกาสที่เข้ารับ ตำแหน่งในเดือนที่ผ่านมา นายอนุชาจบการศึกษาที่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยรุ่น Spider 82 หลังจากนั้น ได้จบ ระดับปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคยทำงานบริหารที่การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด พะเยา ลำปางเชียงราย และเชียงใหม่ ตามลำดับ นับว่าเป็นโอกาสอันดีของ
ทั้ง 2 หน่วยงาน ที่จะได้ประสานความร่วมมือทำงาน รองรับ บริการ ประชาชนและนักท่องเที่ยวกันต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: