วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีรับเจลแอลกอฮอล์พระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีรับเจลแอลกอฮอล์พระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 0900 พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีรับเจลแอลกอฮอล์พระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาพระราชทาน เจลแอลกอฮอล์พระราชทาน จำนวน 200 แกลลอน ให้กับ กองทัพภาคที่ 3 ณ บริเวณห้องโถง หน้าห้องรับรอง 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างฯ และประชาชนทั่วไป ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แก่กองทัพภาคที่ 3 ที่พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในกองทัพบก ซึ่งมีความต้องการใช้แอลกอฮอล์เจลในปริมาณมาก เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19

ซึ่งกองทัพภาคที่ 3 จะนำเจลแอลกอฮอล์ที่ได้รับพระราชทานไปใช้ในงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: