กาฬสินธุ์ติดเชื้อโควิดพุ่งอีก 27 รายกลับจากพื้นที่แพร่ระบาด

กาฬสินธุ์ติดเชื้อโควิดพุ่งอีก 27 รายกลับจากพื้นที่แพร่ระบาด

จังหวัดกาฬสินธุ์พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มต่อเนื่องอีก 27 ราย เป็นประชาชนกลุ่มอาชีพค้าขาย พนักงานบริษัท รับจ้าง พนักงานโรงงาน นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มแรงงานกลับมาจากพื้นที่แพร่ระบาดทำให้ยอดติดเชื้อพุ่ง 372 ราย พร้อมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลนามแห่งที่ 2
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จ.กาฬสินธุ์ รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ซึ่งยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด(8 ก.ค.64) พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 27 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประชาชนอาชีพค้าขาย พนักงานบริษัท รับจ้าง พนักงานโรงงาน นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มแรงงานที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่แพร่ระบาดและติดเชื้อกลับมาภูมิลำเนา โดยเฉพาะกรุงเทพฯและจังหวัดปริมณฑล นอกจากนี้ยังมีบางรายที่ติดเชื้อภายในจังหวัด ทำให้ยอดติดเชื้อโควิด-19ของ จ.กาฬสินธุ์พุ่ง สูงถึง 372 ราย กำลังรักษาอยู่ 209 ราย รักษาหายแล้ว 159 ราย และยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังอยู่ที่ 4 ราย

อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ที่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทางจังหวัด โดยโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และสำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ขึ้น ซึ่งใช้พื้นที่บริเวณหอประชุมกัลยาณมิตร สำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งอยู่ด้านหลังสำนักงานที่ดิน จ.กาฬสินธุ์ หลังจากโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลอำเภอ และโรงพยาบาลสนามแห่งแรกที่บริเวณหลังศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์รับผู้ป่วยเต็มแล้ว โดยโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 มีความจุ 100 เตียง เป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง หรืออยู่ในช่วงพักฟื้น ซึ่งทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จะเริ่มเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลุ่มนี้เข้ามาพักฟื้นแล้วตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา เบื้องต้นจำนวน 40 ราย นอกจากนี้ยังขอให้ผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงช่วง 14 วันก่อน หรือประกอบอาชีพเสี่ยงที่สัมผัสกับผู้ป่วยโควิด- 19 รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่และขอรับการคัดกรองและตรวจเชิงรุก ได้ตามสถานที่ที่เจ้าหน้าที่นัดหมายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

%d bloggers like this: